Návod

Aplikátor spárovací hmoty AS-0111

-  k použití s elektrickou nebo AKU vrtačkou

 

  • Nástroj je určen k vyplňování spár mezi cihlami, přírodním i umělým kamenem a obkladovými materiály při použití flexibilních spárovacích hmot (seznam doporučených hmot viz níže)
  • Kompletní Aplikátor je dodáván se třemi výměnnými špičkami, jejichž výstupní otvor v rozmezí 6 – 15 mm si uživatel sám přizpůsobí podle potřeby.

 

Návod k použití

  1. Ujistěte se, že jsou všechny součásti aplikátoru v pořádku. Do matice nasaďte výměnnou špičku a maticí upevněte k tělu aplikátoru. Dbejte, aby šneková hřídel byla co nejvíce zatlačena dovnitř do těla zařízení a sklíčidlo vrtačky dorazte až k tělu Aplikátoru, jinak dochází k rychlému opotřebování uchycení výměnné špičky.
  2. Konec špičky uřízněte ostrým nožem podle šířky spár, které potřebujete vyplňovat. Vždy ale na největší možný rozměr, který Vám spára dovolí. Čím větší otvor, tím rychlejší a lepší aplikace.
  3. Zásobník naplňte přiměřeným množstvím spárovací hmoty. Hmotu připravte podle pokynů výrobce. 
  4. Po zapnutí elektrické či AKU vrtačky je hmota vytlačována ven pomocí šnekové hřídele. Úpravou otáček se přizpůsobuje rychlost aplikace hmoty.
  5. Při práci dodržujte bezpečnostní opatření platná pro práci s daným elektrickým zařízením a pracovní postupy obvyklé pro daný druh práce a materiálu.

 

 

aplikator_rozlozeny

 

Údržba zařízení

Po skončení práce zařízení rozeberte, pečlivě omyjte vodou a osušte. Zvláště dbejte na čistotu v oblasti ložiska pro šnekovou hřídel, které musí zůstat stále pohyblivé. Po důkladném vyčištění proto ložisko ošetřete vhodným mazivem. Šnekovou hřídel můžete ošetřit silikonovým olejem.

Likvidace

Po skončení životnosti zařízení rozeberte a jednotlivé části odevzdejte do tříděného odpadu.

Bezpečnost práce

Toto zařízení může používat pouze osoba starší 18 let. Použijte vhodné ochranné pomůcky – ochranné brýle a rukavice.  Dbejte zejména na bezpečnost práce při použití přídavného elektrického zařízení.

Upozornění a varování

Dbejte zejména na bezpečnost v oblasti šnekové hřídele. Nikdy nemanipulujte se šnekovou hřídelí, pokud je zařízení připojeno k elektrickému zdroji!

Není určeno pro aplikaci jiných materiálů než hmot specificky určených pro spárování, neboť by mohlo dojít k poškození nástroje a k znehodnocení zpracovávaného materiálu.

Při použití Aplikátoru pro jiný účel než ke kterému je určen může dojít k jeho znehodnocení a k ublížení na zdraví.

Dbejte, aby aplikátor byl umístěn mimo dosah dětí!

Záruka

Záruční podmínky jsou v souladu s platným zákonem.  Podnikatelským subjektům poskytujeme záruku v délce 12 měsíců. Pozor! Jelikož při práci s Aplikátorem dochází k tření mezi šnekovou hřídelí, tělem Aplikátoru a spárovací hmotou, a tedy k následnému mechanickému opotřebení šnekové hřídele, není opotřebení šnekové hřídele vadou výrobku ve smyslu občanského zákoníku! Kupujícímu tak při opotřebení šnekové hřídele nenáleží práva z odpovědnosti za vady či ze záruky.